DORPSHUIS TRICHT

WIND! is een co-productie van Productiehuis Firma van Gelder en Dorpshuis Tricht

Voor een leefbaar dorp zijn voorzieningen en ontmoetingen nodig. Het Dorpshuis Tricht wil hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Het Dorpshuis biedt onderdak aan de verenigingen en organisaties voor hun activiteiten.

Het Dorpshuis activiteitenteam organiseert activiteiten Van, Voor en Door de dorpsbewoners. Op die manier ontmoeten dorpsbewoners elkaar, ontstaan er nieuwe contacten en meer samenhang/verbondenheid.

Ook wil Dorpshuis Tricht dé centrale plek zijn op sociaal- cultureel vlak en meewerken aan zorgvoorzieningen dicht bij huis.
logo-dorpshuis
Dorpshuis Tricht draait geheel met vrijwilligers.
MEER INFO

Advertenties